نمایش یک نتیجه

نمایش 12 24 36

چسب 5 سانتی به چسبی نواری گفته می شود که عرض آن به 5 سانتی متر برسد.