به نوارهای منشوری شکل که قابلیت قرار گرفتن بین دو سطح عمود را دارند، تسمه سه گوش می گویند.
این تسمه ها عموما در انواع باکس ها و مکان هایی که حالتی چهارچوب مانند دارند، چسبانده می شوند. در حقیقت از سه گوش ها به عنوان یک تکیه گاه محکم برای استحکام بیش تر در انواع باکس ها می توان استفاده کرد.

نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36