حکاکی عبارت است از نوعی درج طرح یا متن بر روی متریال های گوناگون. خصوصا حکاکی روی فلزات.