پلاک استیل خام نوعی محصول لیزری محصوب می شود. که معمولا توسط حکاکی لیزری می توان طرح مورد نظر را روی آن درج نمود. و کاربردهای زیادی در زمینه تبلیغات دارد.