نمایش یک نتیجه

نمایش 12 24 36

به مواد شیمیایی مایعی که می توانند مواد شیمیایی جامد یا مایع دیگر را در خود حل کنند، حلال صنعتی می گویند.