کاربرد مولتی استایل در حوزه های مختلف بسیار افزایش یافته است. به طوری که جزو مواد اصلی صنایع برش لیزری و حکاکی به شمار می آید.