اگر بخواهیم بدانیم که چسب کلروفرم چیست؟ ، باید بگوییم با یک حلال قوی شیمیایی طرف هستیم. که به آن چسب پلکسی گلاس هم می گویند. مایعی که فرار و بدون رنگ است.