به چسب هایی که می توانند با هر لایه خود دو جسم مختلف را به یک دیگر بچسبانند، چسب دو طرفه می گویند.