کارت ویزیت، به محصولاتی تبلیغاتی گفته می شود که به کمک آن ها می توان اشخاص یا مشاغل را به بهترین وجه معرفی نمود.